snagov.ro - prima pagina
Acasa· CONTACT
· Casa cu Stuf
· Harta-Localizare
· Calendar
· Galerie Foto
· Galerie Video
· Mass Media
· NOUTATI
· CUSTODE ANPLS
Documente
Newsletters
FORUM=Discutii
Harta site

Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   9.434.820

English versionenglish version
cauta
Despre
NOI
Despre
SNAGOV
COLECTIE
Muzeala
MEDIU
Ecologie
EVENIMENTE
Cronologie
PROIECTE
Liste
SCOALA
Altfel
C

Prima pagina > MEDIU Ecologie > Aria Naturala Protejata "Lacul Snagov"=ANPLS > Activitati permise si restrictii

Pagina realizata cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.Activitati permise si restrictii in ANPLS 

Potrivit delimitarii pe zone de protectie pot fi derulate urmatoarele activitati:
1) În zona de protecție 1 (zona de protecție integrală) din ANPLS se pot desfășura următoarele activități:
a. Știintifice și educative;
b. Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul Custodelui;
c. Acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul Custodelui și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.

2) În zona de protecție 2 (zona de dezvoltare durabilă) se pot desfășura următoarele activități, cu respectarea prevederilor din PM:
a. Activități de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;
b. Alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale;
c. Activități de construcții/investiții, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism aprobate.

3) În zona de protecție 3 (zona tampon), respectiv în zonele de conservare durabilă și de management durabil este interzisă realizarea de construcții noi, cu excepția celor care servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităților de cercetare științifică, ori a celor destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale.

În rezervațiile naturale nu sunt permise activități de utilizare a resurselor naturale. Prin excepție, sunt permise numai acele intervenții care au drept scopuri protejarea, promovarea și asigurarea continuității existenței obiectivelor pentru care au fost constituite, precum și unele activități de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale.

Potrivit legislatiei in vigoare si Regulamentului ANPLS, pentru protejarea speciilor și habitatelor sălbatice autohtone din ANLS și zona de protectie 3 (zona tampon) sunt interzise următoarele activități:
a) Colectarea de specii de floră și capturarea speciilor de faună sălbatică, cu excepțiile celor prevăzute de Articolul 22 din prezentul Regulament;
b) Introducerea de specii alohtone (de exemplu, nuferi exotici, peşti exotici etc.) în RNLS și zona de protectie 3 (zona tampon);
c) Realizarea de construcții/investiții, cu excepția celor destinate administrării RNLS și/sau activităților de cercetare științifică ori a celor destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale;
d) arderea stufărișului, cu excepția lucrărilor prevăzute de către Administrația Națională Apele Române, prin direcțiile din subordine;
e) aprinderea focurilor în pădure;
f) utilizarea grătarelor proprii cu nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea activității de picnic (și numai cu avizul Custodelui);
g) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum și folosirea celor doborâți sau rupți de fenomene naturale și a tufișurilor pentru aprinderea focului.

cu avizul și în condițiile/limitările Custodelui:

Aferent desfasurarii activitatilor de ecoturism, agrement, activități sportive - sunt interzise:
a) Accesul ambarcațiunilor și echipajelor (persoanelor – conducători de ambarcațiuni) neîmatriculate/neînregistrate. Pentru accesul în ANPLS și in zona de protectie 3 (zona tampon) este necesar ca ambarcațiunile să aibă un număr sau denumire care să le asigure unicitatea.
b) Concursuri de viteză, acrobații între ambarcațiuni motorizate;
c) Ski jet (Vehicul Nautic Personal) nautic;
d) Jet ski (Vehicul Nautic Personal utilizat la realizarea de acrobaţii);
e) Ambarcațiuni necorespunzătoare din punct de vedere tehnic (ex.: fără revizii tehnice) și a normelor de mediu;
f) Circulația ambarcațiunilor în afara culoarelor de navigație stabilite prin PM, cu excepția celor care sunt utilizate pentru desfășurarea activității de management, verificare și control a ariei protejate (Custode, ANAR, autoritățile de Mediu, Căpitania lacului Snagov, poliția, alte instituții din cadrul MAI);
g) Circulația ambarcațiunilor cu viteze mai mari de 20 km/h;
h) Circulația pe lac (doar pe culoarele de navigație stabilite în PM) a ambarcațiunilor care generează un nivel de zgomot mai mare de Leq = 65 dB (A).
i) Circulația pe lac (în afara culoarelor de navigație stabilite în PM) a ambarcațiunilor care generează un nivel de zgomot mai mare de Leq = 50 dB (A).

Î) Circulația aeronavelor la o înălțime mai mică de 1200 mMN, cu excepția acțiunilor desfășurate de MAI, MAPN și SRI.
j) Înotul (în afara bazinelor special amenajate, care au obținut în prealabil avizul Custodelui);
k) Circulația pe lac a mai mult de două ambarcațiuni motorizate, desfășurată simultan, paralel și în același sens.
l) Circulația pe lac, desfășurată în același sens, la o distanța mai mică de 100 m între două ambarcațiuni succesive.
m) Alimentarea cu apă din lac pentru irigații fără acordul/autorizarea prealabil/ prealabilă a autorităților de mediu și a Custodelui;
n) Hrănirea animalelor sălbatice și a celor fără stăpân;
o) Eliberarea/abandonarea animalelor de companie/domestice/specii alohtone;
p) Accesul în arie și în zona de protectie 3 (zona tampon) însoțiți de animale de companie;
q) Evacuarea de ape uzate și/sau pluviale, nepreepurate/neepurate direct în lac; precum și interziecerea deversării în lac a apei din piscine (pentru că sunt tratate chimic);
r) Evacuarea de ape uzate (chiar și epurate) în lac pentru imobilele care beneficiază de rețea de canalizare publică;
s) Desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate dacă există riscul de scurgeri
de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți sau alte substanțe poluante;
ș) Consumul de băuturi alcoolice și tutun în locuri neamenajate corespunzător;
t) Organizarea de petreceri în aer liber care implică instrumente muzicale, focuri de artificii și petarde (în arie și zonele tampon);
ț) Folosirea radiourilor, casetofoanelor și a altor instrumente muzicale direct pe ambarcațiuni, pe malurile lacului sau în incinta locațiilor riveranilor, în zona de protectie 3 (zona tampon);
u) Utilizarea în aer liber a surselor de iluminat direcțional (spoturi, stroboscoape, reflectoare, lasere etc.);
v) Parcarea autovehiculelor în locuri improvizate;
w) Camparea, montarea corturilor, aprinderea focurilor, organizarea de picnic-uri în afara locurilor special amenajate;
x) Părăsirea traseelor turistice marcate;
y) Fotografierea și filmarea în scop comercial fără avizul Custodelui și achitarea taxelor aferente.


În cadrul ANPLS și a zonei de protecție 3 (zona tampon) sunt permise următoarele activități:
a) Intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și a avizului Custodelui ANPLS;
b) Intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și a Custodelui ANPLS;
c) Acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul Custodelui ANPLS, în baza aprobării autorităţii publice centrale în domeniu;
d) Activităţile de protecţia pădurilor și acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri.
e) Acțiunile care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, din speciile și în cantităţi corelate cu prevederile amenajamentelor sunt permise numai cu acordul Custodelui ANPLS, a autorităţii publice centrale în domeniu;
f) În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale, care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare și eliminare a acestora pe baza documentațiilor avizate de experții de mediu numiți de ANPLS.

Activitati legate de Ecoturism, agrement, activități sportive, cu avizul și în condițiile/limitările Custodelui:
 a) Activități sportive, profesioniste tradiționale fără motoare (caiac, canoe, canotaj, etc.) însoțite de ambarcațiuni de tip catamaran cu motorizare de maxim 30CP;
 b) Activități publice de ecoturism și de educație ecologică;
 c) Activități de agrement în zonele special amenajate și cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
 d) Activități tradiționale specifice zonei;
 e) Organizarea de petreceri în spații special amenajate (închise, bine antifonate, etc.);
 f) Vizitarea ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon) în baza aprobării Custodelui și a achitării taxei de vizitare.

----

 

+++++
Art.24. Accesul persoanelor în RNLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon) se poate face numai cu acordul Custodelui ANPLS, pe baza achitării unui tarif, Excepție făcând personalul administrativ al ANPLS în exercitarea atribuțiilor,
proprietarii și administratorii de terenuri, precum şi persoanele care au primit aprobarea scrisă a Custodelui, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Regulament.

Art.26. Vizitarea ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon), indiferent de zonare, este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale, sau pe drumurile forestiere principale. Abaterea de la traseele menţionate mai sus, este permisă pentru:

 a) Persoanele însoțite de către Custodele ANPLS;
 b) Membrii serviciilor publice în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente;
 c) Personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pentru lucrări permise de Custodele ANPLS;
 d) Pentru cercetători, în cadrul temelor avizate de Custodele ANPLS;
 e) Voluntari angajaţi de custodia ANPLS.

Art. 27. Accesul în ANPLS cu vehicule motorizate este interzis, excepție făcând
drumurile publice și cei ce au achitat tariful de acces, și a celor autorizate de Custodele ANPLS, în baza autorizației gratuite, ce se eliberează la cerere, pentru proprietarii din interiorul ariei protejate și numai pentru accesul la/de la proprietatea deținută. De asemenea, accesul motorizat în afara drumurilor publice, este liber pentru autoritățile cu atribuții de control și intervenții aflate în exercițiul funcțiunii (MAI, ANAR, MMP, RNP - Romsilva).

F.2.3.2. Vânătoarea și pescuitul
Art. 28. Activitățile de vânătoare în cadrul ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon) sunt interzise pentru toate speciile de mamifere, excepție făcând vânatul în zona de protectie 3 (zona tampon), doar cu scop de control al populațiilor și doar pentru următoarele specii de mamifere: iepure (Lepus europaeus), căprior (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), în baza unui studiu științific fundamentat privind populațiile de mamifere din zonă, avizat prealabil de Custodele RNLS.
Art. 29. Activitățile de pescuit recreativ-sportiv (de tipul catch & release) se
realizează doar în zona de protectie 3 (zona tampon), de către persoanele
juridice sau fizice autorizate de gestionarul sau administratorul resurselor
acvatice vii (Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură), pe baza studiului anual de evaluare a efectivelor speciilor de pești din ANPLS, realizat de către utilizatorul activității de pescuit recreativ – sportiv, avizat de Custodele ANPLS și de ANPA, conform legislației de pescuit în apele naturale.
Art. 30. În cazul în care studiul relevă că cel puțin una dintre speciile de pești este periclitată sau amenințată cu dispariția, Custodele poate propune, motivat și respectarea prevederilor legale în domeniu, interzicerea totală a pescuitului pentru o perioadă de 3-10 ani, până la refacerea stocurilor populațiilor amenințate cu dispariția.

Art. 31. Pescuitul recreativ-sportiv se face anual, respectând perioada națională de prohibiție stabilită de legislație în fiecare an, în funcție de momentul instalării primăverii.
Art. 32. Numărul de pescari admiși și competițiile sportive de pescuit se stabilesc de către Custode proporțional cu capacitatea de suportabilitate ecologică a populațiilor piscicole, capacitate relevantă prin fundamentarea studiului anual solicitat de Custode și avizat de ANPA.
Art. 33. În cadrul ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon) sunt permise
următoarele activități:
 a) Pescuitul recreativ-sportiv (de tip catch & release);
 b) Fotografierea și filmarea cu excepția celor cu caracter comercial;
 c) Introducerea de momeli vii/artificiale achiziționate din afara ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon), cu precizarea faptului ca resturile de momeli/ambalaje trebuiesc colectate.
Art. 34. În cadrul ANPLS și a zonei de protectie 3 (zona tampon) sunt interzise următoarele activități cu respectarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, modificată și completată:
 a) Pescuitul în scop comercial;
 b) Păstrarea capturilor;
 c) Colectarea momelilor vii;
 d) Utilizarea instrumentelor și metodelor de pescuit care provoacă rănirea/moartea peștilor: ostie, plase cu ochiuri mai mici de 20 mm, setci, curent electric, cu surse luminoase;
 e) Furajarea;
 f) Schimbarea/modificarea sistemului hidrologic (betonare maluri, colmatări, extinderi de terenuri etc.);
 g) Modificarea debitului de alimentare considerat ca debit de servitute a lacului cu excepția situațiilor de urgență prevăzute în Planul de Management
al bazinului hidrografic;
 h) Dragarea cu excepția lucrărilor prevăzute în Planul de Management al bazinului hidrografic (la elaborarea căruia este consultat și Custodele).

F.2.3.3. Silvicultura
Art. 35. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în zona de protectie 3 (zona tampon) a ANPLS se execută numai lucrările prevăzute în
amenajamentele silvice actualizate, conform legislaţiei în vigoare privind ariile
naturale protejate și a Planului de Management al ANPLS. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de către Custodele ANPLS. În cazul în care amenajamentele silvice nu au fost actualizate conform legislației ariilor protejate, lucrările silvice se execută doar în baza avizului Custodelui, aviz emis cu consultarea prealabilă a experților de mediu ai custodiei ANPLS.
© 2019 Snagov Tur srl Web design : Direct Design