snagov.ro - prima pagina
Acasa· CONTACT
· Casa cu Stuf
· Harta-Localizare
· Calendar
· Galerie Foto
· Galerie Video
· Mass Media
· NOUTATI
· CUSTODE ANPLS
Documente
Newsletters
FORUM=Discutii
Harta site

Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   9.434.823

English versionenglish version
cauta
Despre
NOI
Despre
SNAGOV
COLECTIE
Muzeala
MEDIU
Ecologie
EVENIMENTE
Cronologie
PROIECTE
Liste
SCOALA
Altfel
C

Prima pagina > PROIECTE Liste > Proiecte REALIZATE > Proiect POS Mediu > Achizitie servicii mediu si realizare studii [A1+A2] > Anunt Atribuire contract servicii mediu si realizare studii [A1+A2]

 


ANUNT / COMUNICAT DE PRESA

Data: 20-iunie-2011

Proiect Finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„.Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare”
COD PROIECT: SMIS CSNR 17610

ANUNT DE ATRIBUIRE

1. Denumirea si adresa autoritatii contractante: Fundatia Snagov, cu sediul in  Snagov, str. Snagov nr.78, judetul Ilfov
2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa
3.Contract de servicii:
   90713000-8 Servicii de consultanta in probleme de mediu (revizuire plan de management)
   79311200-9  Servicii de realizare studii (5 studii de inventarieri si 5 studii de impact)
4. Data atribuirii contractului de achizitie publica: 05.05.2011.
5. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
6. Numarul de oferte primite: 2 oferte
7. Denumirea si adresa ofertantului castigator: SC KVB ECONOMIC SA Bucuresti
8. Pretul sau gama preturilor platite:

Cod CPV Descriere Cantitate UM Pret unitar
-lei-
fara TVA
Valoare
-lei-
fara TVA
90713000-8 A1. Revizuire si avizare plan de management 1 buc

63.905

63.905

79311200-9 A 2. Elaborare studii pentru intelegerea cantitativa si de specialiate a situatiei existente in ANPLS, din care: 1 buc

132.069

660.345

A2A. Studii de inventariere a speciilor si habitatelor protejate 5 inventarieri buc

74.555

372.775

A2B Studii de impact a activitatilor antropice 5 impact buc

57.514

287.570

TOTAL=

724.250


9. Valoarea ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scazute luate in considerare in vederea atribuirii contractului de achizitii publice: nu este cazul
10. Daca este cazul, valoarea si partea din contract care urmeaza sa fie subcontractata: subcontractare 28% pentru servicii de realizare studii de inventariere flora si fauna acvatica
11. Data publicarii anuntului de participare: 4.01.2010 in SEAP si 6.01.2011 in JOUE
12. Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire: 20.06.2011.
13. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor:

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate: Bucureşti                                                                 
E-mail: office@cnsc.ro                                                                    
Adresă internet: www.cnsc.ro                                                     
Cod poştal: 030084
Telefon: 021.310.46.41
Fax: 021.310.46.42
© 2019 Snagov Tur srl Web design : Direct Design